70 taon na ang nakalipas?! Ano ang nangyayari sa pop culture nang umakyat si Queen Elizabeth II sa trono noong 1952

Naaalala mo ba ang presyo ng gas, mga icon ng palakasan at nangungunang mga bituin sa pelikula noong 1952, nang umakyat si Queen Elizabeth II sa trono?

Sinabi ni Britney Spears na maaaring hindi na siya muling gumanap sa NSFW post

Maaaring nakita na natin ang back-end ng performing career ni Britney.